Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie Cmentarze żydowskie w Lublinie

Fundacja
Chrońmy cmentarze
żydowskie w Lublinie

Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie – pod tym hasłem działalność rozpoczęła pierwsza w mieście fundacja opiekująca się cmentarzami żydowskimi. Brak uregulowania kwestii własnościowych sprawił, że dotąd trzy cmentarze żydowskie na terenie Lublina pozostawione były same sobie. Sytuację ma odmienić fundacja „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”. Stowarzyszenie od poniedziałku zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jego siedziba mieści się w Jesziwie Chachmej przy ul. Lubartowskiej 85.

Pilnej interwencji wymaga przede wszystkim zaniedbany i zniszczony mur kirkutu na Kalinowszczyźnie. – Remont tego miejsca jest dla nas priorytetem. – zapowiada Szymon Bakalczuk, prezes fundacji. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zobowiązała się przekazać na ten cel pieniądze. Inwestycja ma zakończyć się w 2010 roku. – Zależy nam na tym, by objąć ochroną oraz wyeksponować najstarsze macewy oraz obiekty sakralne. – twierdzi Bakalczuk. – Planujemy też szkolenia dla przewodników lubelskich, by mogli oprowadzać po obiektach wycieczki. Lublin i jego korzenie silnie tkwią w wielokulturowości. Chcielibyśmy mocniej zaznaczyć żydowskie akcenty kulturowe tego miasta, również poprzez działalność edukacyjną. Wzorując się na zasadach obowiązujących na żydowskich cmentarzach w Pradze, chcielibyśmy, aby na teren kirkutu odwiedzający wchodzili w jarmułkach. Wprowadzimy też biletowane wejścia na cmentarze – podkreśla.

Stowarzyszenie zadba również o aktywizowanie kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie.

– Umożliwi to wyremontowany już budynek Jesziwy, w którym mogą mieć miejsce koncerty muzyki klezmerskiej oraz konferencje naukowe. Równie istotnym zadaniem stowarzyszenia jest krzewienie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego. Antysemityzm w Polsce to problem wyłącznie wyalienowanej grupy osób – podkreśla Szymon Bakalczuk.

– Do tej pory sytuacja cmentarzy żydowskich w Lublinie była patowa. Brakowało podstaw prawnych, umożliwiających remont – uważa Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN. – Utworzenie fundacji, opiekującej się cmentarzem przy ul. Kalinowszczyzna, Siennej i na Wieniawie - to pozytywnie radykalne rozwiązanie – komentuje.

Fundatorem stowarzyszenia jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Działalność fundacji zobowiązał się współfinansować Urząd Miasta w Lublinie oraz lubelscy politycy.
 
Odwiedzin strony: 341952
On-line: 3